ทีมงานและความเป็นมา

“เราคือทีมนักกฎหมายและทนายความ บริษัท ศักยภาพไทยอินเตอร์กฏหมายและธุรกิจ จำกัด รับดำเนินคดีทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่การบอกกล่าว ทวงถาม ดำเนินคดี อุธรณ์ /ฎีกา สืบทรัพย์ และบังคับคดี ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว”

ความเป็นมา

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เริ่มต้นจากการทำหน้าที่เป็นทนายความอาสาร่วมกับทนายความหลายคน ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างโชกโชน และมาจากคนละทิศคนละทาง ได้มารวมตัวกันโดยการนำของทนายอุดมเจ้าของสำนักงานที่จังหวัดยโสธรได้ชักชวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ มาทำงานร่วมกัน

ผลงานที่ผ่านมา

ทนายอุดมและทีมงานมีคดีที่ดำเนินการให้กับลูกความหลากหลายอาชีพมีทั้งลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป